Úvod

Centrum excelence “Mechanismy a dynamika makrokomelulárních komplexů” (MAKROKOMPLEX) je mezioborové výzkumné konsorcium sídlící na Přírodovědecké fakultě univerzity v Českých Budějovicích

Projekt je financován Ministerstvem školství a mládeže ve spolupráci s Evropskou unií (OP VVV) na období 2017-2022. S rozpočtem přes 8 milionů euro projekt financuje mezioborový tým a investici do výzkumné infrastruktury v oblastech molekulární virologie, strukturní biologie, biomedicínského zobrazování a bioinspirovaných nanotechnologií. Výzkum přispěje k vývoji nových antivirotik, antibiotik a vakcín, metod medicínského zobrazování a nových fotonických zařízení.

Pro podrobnější informace prosím přepněte v horním menu do anglické verze.